Data de constitució:
24 d'abril de 2003
Notaria:
Vicente Font Boix (protocol 1474)

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1809

Dades de contacte

Adreça postal:
Diagonal, 539, 08029 Barcelona
Telèfon:
93 246 34 02
CIF:
G-63175376
Correu electrònic:
fundaciocellex@gmail.com
Pàgina web:

Òrgans de govern

Feu clic aquí per accedir a l'última comunicació de la composició del Patronat al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts

Feu clic aquí per accedir a l'última versió dels estatuts de la Fundació.

Finalitats fundacionals i missió

Vegeu el Capítol II dels estatuts de la Fundació, enllaçats a l'apartat anterior.

Resultat de les activitats (exercicis 2017-2022)

Exercici
Detall de les donacions en el punt 15.2 de:
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Feu clic aquí per accedir al detall de les activitats realitzades en el període 2017-2022.

Estats financers (exercicis 2017-2022)

  1. Exercici 2017
  2. Exercici 2018
  3. Exercici 2019
  4. Exercici 2020
  5. Exercici 2021
  6. Exercici 2022

Data d'última actualització: 11 de març de 2024